Ettevõttest

 

AS Kovek on Saue valla teenindusettevõte, mis loodi 1992.a. munitsipaalettevõttena. 1997.a. reorganiseeriti ettevõtte aktsiaseltsiks. AS-i Kovek aktsiakapitaliks on 1 260 492.80.- eurot ja ettevõtte sajaprotsendiline omanik on Saue vald. AS-i Kovek peamisteks tegevusaladeks on: veevarustus, heitvee ärajuhtimise teenuse osutamine, tänavavalgustuse ehitamine ja hooldus ning kommunaalvaldkonna teenustööd.