Käitumine veekatkestuse korral

 

Veekatkestus on ebameeldiv nii kliendile kui vee-ettevõtjale. Paraku on avariid torustikes ja pumplates vältimatud. Ka on palju avariisid põhjustanud äikeselised ilmad, millest tingitud elektrikatkestused toovad kaasa veevarustuse probleemid.

Kui te teate, et Teie majas või piirkonnas oli/on veekatkestus (kraanist tuleb roostest vett, veesurve on madal vms), tuleb enne vee kasutamist veenduda selle puhtuses. Enne kodumasinate sisselülitamist tuleks lasta veel seni kraanist joosta kuni nähtav roostene sade kaob. Filtritega majades tuleks veefiltrid puhastada või läbi pesta. Kindlasti tuleks probleemidest teada anda AS-i Kovek telefonidele või e-mailile.

Vabandame ebamugavuste pärast
AS Kovek

 

Rikketeated

Veeavarii Laagris

Veeavarii 21.05 kell 8.30-12

Veekatkestus Kohatu

Veekatkestus Vatslaveere E 9-13

Veeavarii N hommikul

Veekatkestus Laitse T ja K

Veeavarii Kiias

Veekatkestus Laitse keskasulas reedel

Veekatkestus Tuuliku Ääsmäe N

Veekatkestus Valingu

Veesurve Kiia 23.12

Hüdrantide katsetus, Vanamõisas surve madal

Veekatkestus Laitses reedel 11-15

Hüdrantide katsetus Laagris 25. ja 26. okt

Veeavarii Laagris Veskitammi-Vae tn

Veekatkestused Kotka tee, Poku tee, Katre tee, Kauri tee, Tootsi tee jne

Veekatkestus Valingu 02.10

Veeavarii Kuuse 26 Laagris

Veekatkestus Jõgisoo Lõokese

Udu tänaval reoveepumpla avarii

Veekatkestus Vanamõisas

Veekatkestus Nõlvalu piirkonnas 20.07.18 kella 15ni

Veekatkestus esmaspäeval 04.06

Veeavarii Veskitammi tn

Veekatkestus Välja tee, Toominga tee, Vahtra tee jne

Veeesurve kõikumine neljapäeval

Veekatkestus Haibas 13.05 õhtul

Veekatkestus Suurekivi neljapäeval 03.05

Veeavarii Kuuse tn pühapäeval

Veekatkestus Valingu Sarapuu 04. apr kell 11-12

Veekatkestused Rahnu-Veskitammi

Veekatkestus 15.03 Laagri

Veeavarii Sillaku-Vanasilla-Nõlvaku

Veekatkestus Valingu Sarapuu R

Veesurve madal Valingu Puiestee ja Pargi tn piirkonnas

Postkasti tulevad vanad, tasutud arved

Veekatkestus Tuulas

Veekatkestus Valingu Sarapuu

Veekatkestus Suurekivi tee

Veekatkesus Suurekivi tee

Hüdrantide katsetus Vanamõisa N

Veekatkestus Kiias esmaspäeval 13.11

Veeavarii Kiia

Seoses uue veetrassi ümberühendamisega on Valingul veekatkestus esmaspäeval 30.10.17 kell 9-18. Veekatkestus puudutab kõiki Pargi tee aadresse ning Puiestee tn 4. Palume varuda vett ja peale veevarustuse taastamist kontrollida vee puhtust. AS Kovek vabandab.

Veekatkestus Suurekivi 18.10 kell 10-14

Veekatkestus Valingu T 17.10

Veetrasside pesu Kuuse tn 18.10.17

Veekatkestus Kotka piirkonnas pühapäeva õhtul

Veekatkestus Valingu E 09.10.17

Veekatkestus Kuuse-Avamaa-Kuuse põik

Kuuse tn piirkonnas võimalikud lühiajalised katkestused

Veesurve kõikumine Kiia K 26.07

Seoses peatrassi avariiga (läbi kaevamisega) on veekatkestus Laagris Koru, Hoiu, Redise ja Veskitammi piirkonnas. AS Kovek taastab veevarustuse orienteeruvalt kella 17.00ks. Katkestuse ajaks avatakse veevarustus vastasuunas, seega võib vees olla roostesadet. Palun laske veel joosta, kuni roostesade kaob. AS Kovek vabandab.

Veesurve kõikumine ja veevarustuse katkemine 23.07.

Veesurve häired Vatslas

Avarii Nõlvaku tn piirkonnas

Eelmises teates on viga. Õiged kuupäevad on 08-09.06.2017.a

Veesurve kõikumine Ääsmäel N ja R

Veekatkestus Kotka tee piirkonnas esmaspäeval 29.05

Veeavarii Ääsmäel T 23.05.17

Veekatkestus Kiias

Veeavarii Valingu

Kanalisatsiooni katkestus Kotka piirkonnas L

Veekatkestused Tuula E ja T

Veekatkestus Jõgisoo K 26.04

Veekatkestus Kiia K 19.04

Veekatkestus N Nõlvaku piirkonnas

Veekatkestus Jõgisoo 20.03 kell 11-15

Veekatkestused Tuula 09.03 kell 9-16

Veekatkestus Tuulas T 07.03 kell 9-16

Veekatkestused Tuula E 06.03

Veesurve Vanamõisas madal

Veekatkestus ööl vastu 27.01 Karja tee

Veekatkestus Ääsmäe 12-13.01 öösel

Võimalikud vee ja kanali häired

Saueaugu teel toimuvad teisipäeval, 13.12 veetrasside pesutööd kell 12-13. Tööde käigus võib esineda veesurve kõikumist ja ajutist kadumist. Palume oodata surve taastumist. AS Kovek vabandab.

Seljaku tn veekatkestus N kell 12-15

Hüdrantide katsetus Vatsla ja Laagri

Veekatkestus Kotka tee piirkond E 14.11 kell 10-15

Veekatkestus Kiia 01.11.16

Täiendav info

Veekatkestus Valingul laupäeva hommikul

Veeavarii Kotka-Uuetalu

Veekatkestus Kiias 23.09

Veesurve kõikumine Koidu külas 22.09

Veekatkestused Kotka tee, Kauri tee, Uuetalu tee, Poku tee, Kraavi tee 22.09.16

Seoses Elektrilevi alajaama hooldusega on Jõgisool Lõokese piirkonnas veekatkestus esmaspäeval, 12.09 kell 10-12. Palume varuda vett. AS Kovek vabandab.

Veesurve kõikumine avarii tõttu

Veekatkestus reedel Poku tee

Veekatkestus Vanamõisas

Reedel veekatkestus Tootsi tee piirkond

Veetöötlusja ama avarii, veevarustuse häired kolmapäeval

Ajutised veesurve kõikumised

Veekatkestus Hoiu reedel

Veeavarii Hoiu-Vae piirkonnas

Veeavarii Laagri keskasula ja Koidu küla

Veekatkestus Kotka, Kauri, Kraavi, Poku tee

Veekatkestus Kuuse tn 27 piirkonnas

Veeavarii Kuuse tn

Veekatkestus Kuuse nt 24.05

Veekatkestus Koidu külas neljapäeval

Veeavarii Laagris

Veeavarii veetöötlusjaamas

Veeavarii Kotka piirkond, täna, kell 13.30-14

Kanalisatsiooni häired

Reoveepumpla rike Kauri teel 04.02.16

Kanalisatsiooni häired Kauri teel 31.01

Kanalisatsiooni häired Tootsi teel

Veesurve madal Kotka tee piirkonnas 27.01

Veekatkestus Viljaku tn K 20.01 kell 10-15

Veekatkestus N 14.01 kell 9.30-13.00

Veekatkestused Poku teel 30.12.15

Veekatkestus Kiia L 19.12

Veesurve kõikumine Kotka tee piirkonnas

Veesurve Kotka tee piirkonnas

Veesurve langus Laagris N 11-12

Veekatkestus Kiia T 01.12 kell 11-14

Veeavarii Ääsmäel Kasesalu, Salu tn

Kauri tee (mänguväljaku) reoveepumpla avarii

Veekatkestus Redise 10 neljapäeval

Lühiajaline veekatkestus Vanamõisas

Katkestus Ääsmäe Salu tn, Kasesalu korrusmajad

Lühike veekatkestus Kiia R 25.09

Veekatkestus Karja tee Ääsmäe 15.09.15

Veesurve häired Ääsmäel

Veekatkestus 20 min Kiia reedel

Puurkaevu remonditööd

Veekatkestus reedel Redise 4

Veeavarii Ääsmäe Salu ja Kasesalu tn

Veekatkestus Kuuse piirkond 12.05

Veekatkestus Uuetalu põik T 9-16

Ääsmäel Tamme ja Lepasalu tänaval veekatkestus kell 13-16 .

Esmaspäeval vee surve kõikumine Laagris.

Vee katkestus Kiia 04.05.15

Veekatkestus Uuetalu, Uuetalu põik 29.04.15 kell 9-16

Suurekivi tee veekatkestus N 23.04 kell 14-16

Veekatkestus Ääsmäel Tamme ja Lepasalu tn 21.04 kell 12-16.

Hüdrantide katsetused Laagris 21.04 kell 14-22

Ummistus Koidu külas - kõrvaldamine laupäeva pealelõunal.

Veekatkestused Ääsmäe Tamme ja Lepasalu tn 09.04.15 kell 9-15

Veevarustuse häired 05.04.15

Veekatkestus Redise 7 ja 9 T 31.03

Veekatkestus Tamme ja Lepasalu Ääsmäe

K 25.03 veekatkestus Redise 7 ja 9 Laagris

TÄIENDATUD!

Seoses Koru veetöötlusjaama rikkega on Laagris veekatkestus

Hüdrantide katsetus 18.03.15

Veekatkestus Veskitammi E 09.03

Veekatkestus Veskitammi tn

Veekatkestus Tuleviku tn

Seoses ehitustöödega ootamatu veekatkestus

Laagris aadressidel Kuuse tn 1 kuni 29 on homme, neljapäeval, 19.02.15 ehitustöödest tingitud veekatkestus ajavahemikul 10-16. Palume varuda vett ning enne kodumasinate kasutamist veenduda vee puhtuses. AS Kovek vabandab.

Veekatkestus Veskitammi 11, 11a, 11c, 13, Urva 7, Selleri 14,16,18,20, 22,24.

Veekatkestus 10.02 Kuuse 14,16,29, 31, 33

Veeavarii Laagris 27.01 Veskitammi tn

Veekatkestus pikeneb

Avamaa 1 kuni 14 veekatkestus

Lühiajalised katkestused laupäeva hommikul

Veekatkestus Nõlvaku 13.01.15 kell 10-12

Avariiline katkestus Hüürus 12.01 kell 14-15

Lühiajalised katkestused reedel 09.01 Laagris

Veekatkestus 07.01 kell 9-16 Avamaa 1-14 ja Kuuse 14a

Veekatkestus N 18.12 Redise kell 10-16

Kuuse 26 Veekatkestus

Veeavarii Nõlvaku 21

Ehitusaegne veekatkestus Kuuse 26

Veekatkestus Kuuse 26 25.11.14 kell 12-15

Veekatkestus 20.11.14 kell 12-16

Ajutised veekatkestused Ääsmäel 18.11.14

Veekatkestus Avamaa 20 ja 22 neljapäeval 13.11 kell 12-16

Survekõikumised Nõlvaku-Vanasilla piirkonnas 07.11 ennelõunal

Katkestus kestab kavatsetust kauem

Ääsmäel veekatkestus

Veekatkestus Avamaa tn 22.10.14 kell 10-15

Veeavarii Kuuse-Avamaa-Redise

Ehitustööd ja katsetused Laagris

Veekatkestus Avamaa 20 ja 22 10.10.14

Veekatkestus Kuuse-Avamaa-Pärnu mnt

Veekatkestused kolmapäeval

Veekatkestus Kiias

Veekatkestus Nõlvaku piirkonnas

Veekatkestus Ääsmäel

Kaseurva tee piirkonnas võimalikud reovee ärajuhtimise häired

22.08.14 elektrikatkestus Hüürus, teenuse häired

Sillaku tänaval, maja nr 10 piirkonnas on kanalisatsiooniavarii.

Veekatkestus Valingul 18.08.14

Ääsmäel on Eesti Energia kõrgepinge rikke tõttu veekatkestus

Valingul Aiandi piirkonnas veekatkestus

Toimub torustike kaameravaatlus ja survepesu alates 07.08.14 kell 09.00

Ääsmäel nn uuselamurajoonis kanalisatsiooni ummistus

Veekatkestus Nõlvaku-Vanasilla kuni 17.00

Veevarustus Nõlvaku piirkonnas häiritud

Veeavarii kõrvaldatud.

Ääsmäel veeavarii, võimalikud survekõikumised ja veevarustuse katkemine

Seoses katsetustega võimalik veesurve kõikumine

Veevarustus on taastatud.

Veekatkestus avarii tõttu Nõlvaku piirkonnas

E-mailid töötavad, telefoniühendus ei tööta

Hüürus veesurve kõikumine 09.07.14

08.07.14 hommikupoolikul lauatelefonid ja emailid ei tööta

Äikesekahjude tõttu on veekatkestus Ääsmäel, rikke kõrvaldamisega tegeletakse. Palume oodata teenuse taastumist.

Veekatkestus Ääsmäel kell 21-24

Veeavarii Laagris - Avamaa-Käbi tänavatel 19.06.14

Veekatkestused kolmapäeval 18.06.14 Laagris 22.00-23.00.

Veeavarii Ääsmäel on lõppenud, teenused on taastunud.

Täiendav info katkestuse kohta.

Veekatkestus Ääsmäel

Kiias veekatkestus 17.04.14

Kanalisatsiooni survepesu Avamaa ja Kuuse põik

Veekatkestus Valingul

Veekatkestus Valingul 02.06.14 kell 9-12

Elektriavarii tõttu veekatkestus Nõlvaku-Vanasilla-Udu piirkonnas.

Elektrikatkestuse tagajärjed kõrvaldatud

Võimalikud veevarustuse häired Laagris

Juhised tegutsemiseks

Veeavarii kogu Hüüru külas

Kiia külas kanalisatsioonipumpla avarii, võimalikud tõrked kanalisatsiooni kasutamisel.

Võimalik veesurve kõikumine Hüürus

Avariiga seotud veekatkestus

Sarapuu tn piirkonnas Valingul veekatkestus

Hüüru külas võib veesurve kõikuda

Katmiku tn piirkonnas võimalikud häired kanalisatsioonis

Avariikatkestus Veskitammi 1,3, 5

Suurekivi veekatkestus 11.02.14 kell 9-14

Veesurve häired Kuuse-Redise piirkonnas

Koidu külast on tulnud info, et osadel Hämariku tee majadel on katkenud veevarustus. Probleemi lahendamisega juba tegeletakse. Palume varuda kannatust, veevarustus taastatakse nii kiiresti kui võimalik.

Veeavarii Laagris 26.01 -27.01

Veekatkestus Suurekivi piirkonnas 24.01.14

Veesurve kõikumised 27.01 Ääsmäel

Torustikust vee väljalaskmine T, 14.01

Pilliroo veekatkestus T 07.01 kell 12-14

Pilliroo piirkonnas veeavarii 06.01.14

Võimalik veesurve langus 31.12-01.01.

Priimula ja Piibelehe teel võimalik veekatkestus 30.12.13 kell 11-14.00

Pilliroo piirkonnas madal veesurve

Hüdrantide katsetus Ääsmäel, võimalik surve kõikumine ja roostesade

Veeavarii Pilliroo piirkonnas, võimalikud ajutised sulgemised

Endise AÜ Priimula piirkonnas on trassiavarii.

Heitvee ärajuhtimise probleem Udu ja Rästiku tn piirkonnas

Veekatkestus Ääsmäel esmaspäeval

13.11.13 toimuvad Ääsmäel seadistustööd, võimalik surve kõikumine

Veeavarii Ääsmäel 11.11.13

Veekatkestus elektrikatkestuse tõttu

31.10.13 toimub rekonstrueeritud Soopealse puurkaevpumpla mahutite täitmine Ääsmäel

30.10.13 hüdrantide katsetused

Veekatkestus taastub öösel 03.00 paiku

Tõrge torustike ümberühendamisel

Veekatkestus Tuleviku 1 ja 2

Veekatkestuse järel võib olla roostene vesi Laagris Veskitammi-Kuuse piirkonnas

Veesulgemine avarii tõttu

Veekatkestus Suurekivi piirkonnas

Elektrikatkestusega seotud veevarustuse rõhulangus Ääsmäel

Suured veevarustuse häired, mis võivad kesta hommikuni

Seoses Maksimarketis aset leidnud suure veeavariiga on häiritud veevarustus Laagri keskasulas

Ääsmäel on veekatkestus kolmapäeval, 28.08.13 kell 11.00-14.00.

Valingul Aiandi puurkaevu piirkonnas on veekatkestus 23.08.

Seoses torustike ümberühendamisega on Ääsmäel veevarustuse häired 22.08 ja 23.08!

Jääkkloori analüüs

Täiendatud info 13.08. seisuga

Juhised klooriprobleemiga toime tulekuks.

Suurekivi teel Valinbgul on 29.07.13 veekatkestus 09.00-12.00

Tuleviku tänaval on täna, 15.07.13 veekatkestus 13.30-14.30.

Ääsmäe on ehitustööde tõttu veeavarii.

Laagris Veskitammi tänava piirkonnas tekkis veeavarii.

Eile lõppesid Ääsmäel tööd kahe veeavarii likvideerimiseks ning veevarustus peaks lähipäevadel normaliseeruma. Täna teostati torustikust ebameeldiva maitse ja lõhnaga vee väljalaskmist niipalju kui seda võimaldas torustiku lahendus. Praeguseks on peamagistraalides sees puhas vesi, kuid kõikide tarbijate juures pole vee väljalaskmine võimalik, tupiktrassid, kinnistute sisetrassid ja torustikud hoonetes võivad olla täis ebameeldivate omadustega vett.

Seoses Eesti Energia plaaniliste töödega on Kiia külas veekatkestus 12. detsembril 2012. a kell 11.00-15.00. Palume varuda vett. Enne kodumasinate käivitamist palume veenduda vee puhtuses.

Kiia külas on seoses trassiavarii likvideerimisega veekatkestus kolmapäeval, 04.05. 2011. a